NOVINKY

25-09-2023   ÚLOHA 16:  nahrávání videí je otevřeno

21-08-2023   ÚLOHA 16 - AMERIKA - je otevřena

24-06-2023   ÚLOHA 15 - BRÝLE - je otevřena

02-05-2023   ÚLOHA 14 - HAD - je otevřena

04-03-2023   ÚLOHA 13 - VELIKONOČNÍ VAJÍČKO - je otevřena

02-03-2023   Změny v PRAVIDLECH
1. Původní text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru.
Nový text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru. Maximální šířka objektů tvořících bránu je 30 cm.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a psa. Musí být viditelná branková čára a nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry barvou nebo páskou.

07-01-2023   ÚLOHA 12 - NATÁČKY - je otevřena

05-01-2023   Změny v PRAVIDLECH
6. Původní text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy.
Nový text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy. Od psovoda nebo k psovodovi musí pes běžet vždy přes brankovou čáru.
8. Původní text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi.
Nový text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi. Míče dopravené do brány se nesmí vrátit zpět na hrací plochu.
9. Původní text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama.
Nový text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama. Může je však usměrňovat nohama.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy sestavu míčů, bránu s psovodem a psa.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Změny v PODMÍNKÁCH
13. Původní text Vlastní video smí účastník po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
Nový text Vlastní video smí účastník po zveřejnění videa na webu nebo facebooku TREIBBALL OPEN nebo po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
17. Původní text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné.
Nový text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné. Neplatné je i hlasování, kde je přidělen všem účastníkům stejný počet bodů.
18. Původní text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně. Běžná lhůta pro hlasování je 1 týden.
Nový text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně.

09-11-2022   ÚLOHA 11 - VÁNOČNÍ HVĚZDA - je otevřena

07-09-2022   ÚLOHA 10 - PŘESÝPACÍ HODINY - je otevřena

04-07-2022   ÚLOHA 9 - SRDCE - je otevřena

02-05-2022   ÚLOHA 8 - HODINY - je otevřena

28-02-2022   ÚLOHA 7 - Velikonoční zajíček je otevřena
Dodrželi jsme slib a úloha byla rozšířena o kategorii START.
Podrobnější informace naleznete ZDE.
           

03-01-2022   ZÁVODY 2 - SNĚHULÁK  jsou otevřeny
           

30-10-2021   ÚLOHA 6 - VÁNOČNÍ STROMEČEK - je otevřena
           

30-10-2021    Změnili jsme v Pravidlech bod 23 a v Podmínkách body 8 a 16.
                         Prosíme, přečtěte si je.


01-09-2021   ÚLOHA 5 - HOUSLOVÝ KLÍČ - je otevřena
           

10-07-2021   ÚLOHA 4 - HORSKÁ DRÁHA - je otevřena
           

25-04-2021   ZÁVODY 1
S ohledem na přetrvávající covidová omezení jsme museli zrušit Treibballové závody v Pesoparku (Praha) naplánované na 16. května 2021. Protože organizace závodů s fyzickou účastí je ve většině zemí stále komplikovaná, rozhodli jsme se využít platformu TREIBBALL OPEN a nabídnut všem upravenou verzi závodů v distanční formě. Účast na závodech je zdarma a budeme rádi, když se k nám přidáte. Informace jsou k dispozici v ČEŠTINĚ, ANGLIČTINĚ a NĚMČINĚ. Uzávěrka pro zaslání videa je 30.6.2021.
           

13-04-2021   ÚLOHA 3 JE OTEVŘENA
Praktické zkušenostI získané v Úloze 2 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 3. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.
           

30-01-2021   ÚLOHA 2 JE OTEVŘENA
Praktické zkušenostI získané v Úloze 1 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 2. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.

31-10-2020   ÚLOHA 1 JE OTEVŘENA

27-09-2020   Slalomy: vítězný běh Aishy na závodech v Praze. Budete lepší?