NOVINKY

27-05-2024   ÚLOHA 20:  nahrávání videí je otevřeno

04-05-2024   ÚLOHA 20 - European MIX - je otevřena

09-03-2024   ÚLOHA 19 - HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

26-02-2024   ZMĚNA PODMÍNEK
č. 3: Původní text: Kategorie v jednotlivých úrovních se hodnotí společně.
Pro psy starší 8 let je zavedena kategorie senior. Při účasti minimálně 3 seniorů ve jedné úrovni a jedné velikostní kategorii mohou být tyto týmy vyhodnoceny odděleně.
Nový text: Psi starší 8 let mohou být na požádání zařazeni do kategorie senior. Kategorie v jednotlivých úrovních se hodnotí společně. Při účasti 3 a více týmů v kategorii Medium, Small nebo Senior ve stejné úrovni bude tato kategorie vyhodnocena samostatně.

15-01-2024   ÚLOHA 18 - NETÝKAVKA

13-01-2024   ZMĚNY PODMÍNEK A PRAVIDEL
Změna v PODMÍNKÁCH:
č. 3: Původní text: Soutěží se ve třech kategoriích: HIGH, MEDIUM a START a velikostech psů SMALL (kohoutková výška do 40 cm včetně) a LARGE (nad 40 cm). V případě 3 a více účastníků v rámci jednotlivých kategorií/velikostí budou otevřeny kategorie Senior (pes nad 8 let) a Mladý psovod (psovod do 15 let). V každé úloze si tým může zvolit libovolně jednu kategorii, ve které bude soutěžit.
Nový text: Soutěží se ve třech výkonnostních úrovních: HIGH, MEDIUM a START a ve třech velikostních kategoriích: Small (kohoutková výška pod 35 cm), Medium (od 35 cm včetně pod 45 cm) a Large (od 45 cm včetně). Každá kategorie v každé úrovni má svoji adekvátní vzdálenost míčů od brány. Kategorie v jednotlivých úrovních se hodnotí společně.
Maximální vzdálenosti míčů od brankové čáry:
Úroveň\Kategorie Small Medium Large
START 5 7 10
MEDIUM 7 10 15
HIGH 10 15 20
Pro psy starší 8 let je zavedena kategorie senior. Při účasti minimálně 3 seniorů ve jedné úrovni a jedné velikostní kategorii mohou být tyto týmy vyhodnoceny odděleně. V každé úloze si tým může zvolit libovolně úroveň (ale jen jednu), ve které bude soutěžit.
Změna v PRAVIDLECH:
č. 10: Původní text: Pes se musí pohybovat po drahách podle nákresů úlohy a nesmí se od nich příliš odchýlit. Může se zastavovat, nesmí se vracet.
Nový text: Pes se musí pohybovat po drahách podle nákresů úlohy a nesmí se od nich příliš odchýlit. Může se zastavovat, nesmí se vracet. Nesmí úmyslně zaběhnout k nesprávnému míči. Do míčů musí začít ťukat v segmentu 10 až 14 hodin při pohledu z brankové čáry.

20-12-2023   ÚLOHA 18 bude otevřena 13. 1. 2024

21-10-2023   ÚLOHA 17 - VÁNOČNÍ ČEPICE

21-08-2023   ÚLOHA 16 - AMERIKA

24-06-2023   ÚLOHA 15 - BRÝLE

02-05-2023   ÚLOHA 14 - HAD

04-03-2023   ÚLOHA 13 - VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

02-03-2023   Změny v PRAVIDLECH
1. Původní text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru.
Nový text Brána je tvořena dvěma tyčemi, kužely, koši, nebo vědry, ve vzdálenosti 3 m a jejich spojnice tvoří brankovou čáru. Maximální šířka objektů tvořících bránu je 30 cm.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a psa. Musí být viditelná branková čára a nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry barvou nebo páskou.

07-01-2023   ÚLOHA 12 - NATÁČKY

05-01-2023   Změny v PRAVIDLECH
6. Původní text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy.
Nový text Pes startuje na pokyn psovoda z brány, nebo z místa určeného v popisu úlohy. Od psovoda nebo k psovodovi musí pes běžet vždy přes brankovou čáru.
8. Původní text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi.
Nový text Pes musí dopravit míče do brány přes brankovou čáru směrem z hřiště k psovodovi. Míče dopravené do brány se nesmí vrátit zpět na hrací plochu.
9. Původní text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama.
Nový text Po celou dobu trvání úlohy se psovod nesmí dotknout míčů rukama. Může je však usměrňovat nohama.
20. Původní text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy sestavu míčů, bránu s psovodem a psa.
Nový text Video musí zachycovat po celou dobu trvání úlohy celou sestavu míčů, bránu s psovodem a celého psa včetně ocasu. Musí být viditelná celá branková čára a celé nohy psovoda. Doporučuje se vyznačení brankové čáry sprejem nebo páskou.
Změny v PODMÍNKÁCH
13. Původní text Vlastní video smí účastník po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
Nový text Vlastní video smí účastník po zveřejnění videa na webu nebo facebooku TREIBBALL OPEN nebo po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
17. Původní text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné.
Nový text Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné. Neplatné je i hlasování, kde je přidělen všem účastníkům stejný počet bodů.
18. Původní text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně. Běžná lhůta pro hlasování je 1 týden.
Nový text Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně.

09-11-2022   ÚLOHA 11 - VÁNOČNÍ HVĚZDA

07-09-2022   ÚLOHA 10 - PŘESÝPACÍ HODINY

04-07-2022   ÚLOHA 9 - SRDCE

02-05-2022   ÚLOHA 8 - HODINY

28-02-2022   ÚLOHA 7 - Velikonoční zajíček
Dodrželi jsme slib a úloha byla rozšířena o kategorii START.
Podrobnější informace naleznete ZDE.
           

03-01-2022   ZÁVODY 2 - SNĚHULÁK 
           

30-10-2021   ÚLOHA 6 - VÁNOČNÍ STROMEČEK
           

30-10-2021    Změnili jsme v Pravidlech bod 23 a v Podmínkách body 8 a 16.
                         Prosíme, přečtěte si je.


01-09-2021   ÚLOHA 5 - HOUSLOVÝ KLÍČ
           

10-07-2021   ÚLOHA 4 - HORSKÁ DRÁHA
           

25-04-2021   ZÁVODY 1
S ohledem na přetrvávající covidová omezení jsme museli zrušit Treibballové závody v Pesoparku (Praha) naplánované na 16. května 2021. Protože organizace závodů s fyzickou účastí je ve většině zemí stále komplikovaná, rozhodli jsme se využít platformu TREIBBALL OPEN a nabídnut všem upravenou verzi závodů v distanční formě. Účast na závodech je zdarma a budeme rádi, když se k nám přidáte. Informace jsou k dispozici v ČEŠTINĚ, ANGLIČTINĚ a NĚMČINĚ. Uzávěrka pro zaslání videa je 30.6.2021.
           

13-04-2021   ÚLOHA 3 - KVĚTINA
Praktické zkušenostI získané v Úloze 2 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 3. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.
           

30-01-2021   ÚLOHA 2 - SLALOMY 2
Praktické zkušenostI získané v Úloze 1 jsme zapracovali do PODMÍNEK, PRAVIDEL a INSTRUKCÍ, které se tímto rozšířily a změnily. Prosíme, přečtěte si je pozorně, než začnete trénovat a natáčet Úlohu 2. V dokumentech jsou podstatné změny. Videa, která nebudou odpovídat PODMÍNKÁM, PRAVIDLŮM a INSTRUKCÍM, nebudou do soutěže přijata.
TĚŠÍME SE NA VAŠE VIDEA.

31-10-2020   ÚLOHA 1 - SLALOMY 1

27-09-2020   Slalomy 1: vítězný běh Aishy na závodech v Praze. Budete lepší?