PODMÍNKY
 1. Účast v soutěžích TREIBBALL OPEN je zdarma.
 2. Soutěží se pomocí videozáznamů (dále jen video) soutěžních úloh.
 3. Soutěží se ve třech kategoriích: HIGH, MEDIUM a START a velikostech psů SMALL (kohoutková výška do 40 cm včetně) a LARGE (nad 40 cm). V případě 3 a více účastníků v rámci jednotlivých kategorií/velikostí budou otevřeny kategorie Senior (pes nad 8 let) a Mladý psovod (psovod do 15 let). V každé úloze si tým může zvolit libovolně jednu kategorii, ve které bude soutěžit.
 4. V TREIBBALL OPEN mohou soutěžit pouze registrované týmy.
 5. Registrace se provádí na stránce TÝMY. Uskutečněním registrace souhlasí registrující se zveřejněním zaslaných údajů na stránkách TREIBBALL OPEN. E-mailová adresa se nezveřejňuje.
 6. Při registraci registrující potvrzuje, že si přečetl/a PODMÍNKY, PRAVIDLA a INSTRUKCE pro účast v TREIBBALL OPEN a že s nimi souhlasí.
 7. Registrovaní účastníci mohou požádat o změnu textu, údajů a fotografie opakováním registrace.
 8. Účastník zasílá videa do TREIBBALL OPEN přes formulář na stránce příslušné úlohy. Videa zaslaná jiným způsobem nebudou přijata.
 9. Zasláním videa do TREIBBALL OPEN souhlasí zasílající s jeho zveřejněním na stránkách TREIBBALL OPEN, s jeho zařazením do soutěže a vyhodnocením.
 10. Běžná doba trvání soutěžní úlohy je 8 týdnů a může být podle potřeby změněna.
 11. Každý tým může zaslat k jedné úloze maximálně dva videozáznamy. Pro hodnocení bude použit později zaslaný záznam.
 12. O přijetí videa do soutěže (splnění všech částí úlohy a dodržení formálních náležitostí) rozhodují organizátoři.
 13. Vlastní video smí účastník po zveřejnění videa na webu nebo facebooku TREIBBALL OPEN nebo po ukončení hlasování zveřejňovat bez omezení, musí však uvést informaci, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
 14. Videa i doprovodné údaje ostatních účastníků je možné zveřejnit mimo stránky TREIBBALL OPEN pouze na základě souhlasu těchto účastníků. Při tomto zveřejnění musí být uvedena informace, že se jedná o úlohu z TREIBBALL OPEN.
 15. Čas provedení úlohy je jedním z kritérií hodnocení v soutěži.
 16. Dalším kritériem je hodnocení výkonu týmů. Všichni účastníci, kteří se účastnili alespoň jedné minulé nebo současné úlohy, a jejichž video bylo přijato, mají právo hodnotit výkony ostatních týmů ve všech kategoriích formou hlasování.
 17. Při hlasování je využita škála 1 - 5 bodů. Pokyny pro hlasování jsou uvedeny v hlasovacím formuláři. Účastník hlasuje pouze jednou a hodnotí v každé kategorii všechny týmy, kromě vlastních. Neúplné hlasování je neplatné. Neplatné je i hlasování, kde je přidělen všem účastníkům stejný počet bodů.
 18. Účastníci hlasují pod svým jménem (jméno a příjmení psovoda) kvůli evidenci hlasů. Výsledky hlasování budou zveřejněny anonymně.
 19. Účastníci mohou zaslat návrhy vlastních úloh. Návrh musí obsahovat nákresy rozestavění míčů, drah pohybů a úkonů psa pro všechny části úlohy a rozměry hřiště.
 20. Návrh může být zpracován libovolným grafickým způsobem, je možné i naskenování nebo fotografie ručních kreseb. Návrhy se zasílají jako příloha zprávy na mailovou adresu milan.stoklasa@volny.cz
 21. O přijetí návrhu úlohy, potřebných úpravách a termínu zařazení do soutěže rozhodují po dohodě s navrhovatelem organizátoři.
 22. Přijatá úloha bude organizátory formálně zpracována do standardního formátu a zveřejněna pod jménem navrhovatele úlohy.
 23. Účast v soutěži TREIBBALL OPEN je na vlastní riziko a náklady účastníků.
 24. U organizátorů nelze uplatňovat žádné nároky, žádné náhrady nebo odškodnění, nebo cokoliv vymáhat.
 25. PODMÍNKY, PRAVIDLA a INSTRUKCE soutěže TREIBBALL OPEN mohou být organizátory aktualizovány a měněny.